Ko man nozīmē Latvija?

Ko man nozīmē Latvija? Katram no mums ir savs stāsts par Latviju, bet visi kopā mēs veidojam šodienas Latviju. Kādu – tas atkarīgs no mums pašiem. Priecājos, ka mana 10-tā klase redz un jūt sevi kā daļu no Latvijas, izjūt piederību mūsu valstij, lepojas ar dabu, skaistajām pilsētām,   vēsturi un jūtas šeit laimīgi. Lai…

Lasīt vairāk

Svētku laiks 1. – 6.klasēs

Kamēr vecāko klašu skolēni mācās attālināti, sākumskola čakli strādā skolā. Gandrīz visās mācību stundās par godu Latvijas valsts svētkiem novembrī skolotājas kopā ar skolēniem centās radīt svētku noskaņu skolā un vairāk uzzināt: latviešu valodas stundās skolēni mācījās skaistus dzejoļus, spēlēja galda spēles, minēja burtu un krustvārdu mīklas par valsts svētkiem, pilsētām, dabu, veidoja rotājumus; matemātikas stundās…

Lasīt vairāk