Pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējums 2022
Pašnovērtējums 2023