Izglītības programmas

Jūrmalas Mežmalas  pamatskola ir Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības  dibināta un Jūrmalas valstpilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno izglītības programmas:

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS,

kuras īsteno

Jūrmalas Mežmalas pamatskola

 

Kods

Nosaukums

Licencēšanas

ID

Licencēšanas datums

Akreditācijas ID

Akreditācijas derīguma termiņš

1011111

Pirmsskolas izglītības programma

V_6507

14.12.2022.

 

 

21011111

Pamatizglītības programma

V_6508

14.12.2022.

AP_4379

08.03.2027.

21015611

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

V_6532

21.12.2022.

AP_4380

08.03.2027.

21011121

Pamatizglītības mazākumtautību programma

V_4

02.09.2009

AP_2198

08.03.2027.

21015621

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

V_1705

15.08.2019

AP_2199

08.03.2027.