Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20232024-macibu-gada

Valsts pārbaudes darbu programmas

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas

Norises darbību laiki

https://www.visc.gov.lv/lv/norises-darbibu-laiki

9. klašu centralizētie eksāmeni – prezentācija (29.04.2024.)

https://www.visc.gov.lv/lv/media/25686/download?attachment

Iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumi

https://www.visc.gov.lv/lv/ieprieksejo-gadu-valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi