Pirmsskola

Mežmalas pamatskolā tiek realizēta
PIRMSSKOLAS  izglītības programma.
Pirmsskolā uzņemam bērnus no 3 gadu vecuma un
sagatavojam mācībām skolā latviešu plūsmā.
Vairāk informācijas: m.t. 29849071

Pirmsskolā strādā kvalificētas un radošas pedagoģes (grupu audzinātājas), sporta skolotāja, mūzikas skolotāja, logopēde, medmāsa un skolotāju palīgi.

Rotaļnodarbībās bērni apgūst latviešu un krievu valodas, apkārtnes mācību, matemātiku, rokdarbus, zīmēšanu. Bērniem ir iespēja papildus apgūt arī angļu valodu un apmeklēt baseinu. Īpaša uzmanība integrētajās nodarbībās tiek pievērsta veselīgam dzīvesveidam, apkārtnes un vides izzināšanai.

Bērniem tiek nodrošināta ēdināšana trīs reizes dienā, pastaigas un rotaļas labiekārtotā bērnu laukumā.