dj pii

Ka būt par dīdžeju?

Pirmsskolas “Lācīšu” grupā notika neparasta nodarbība. To vadīja mūsu audzēknes tētis Toms. Viņš stāstīja par dīdžeja profesiju, demonstrēja sava darba aparatūru: mikserpulti, vadus, mikrofonu, apskaņošanas iekārtas. Bērni aktīvi un ar aizrautību piedalījās nodarbībā: dziedāja dziesmas, runāja dzejoļus mikrofonā, dejoja. Bērniem bija iespēja sajust sevi dīdžeja lomā. Kopā ar tēta palīdzību viņi izzināja dīdžeja pults iespējas,…

Lasīt vairāk

Pirmsskolā patriotiskā nedēļa

Pirmsskolā patriotiskā nedēļa ir darbīga. Audzinātājas organizēja svētku nodarbības. Par godu Latvijas dzimšanas dienai mazākie bērni mūsu valsts kontūrā “būvēja jaunas mājas Latvijai”, piecgadīgie gatavoja svētku torti un runāja dzejoļus, vecākās grupas bērni skatījās filmu “Cik labi tu pazīsti Latviju?”, lika puzles no Latvijas simboliem, piedalījās radošā darbnīcā, kurā veidoja plakātu “Manā Latvijā”. Pēc nodarbībām…

Lasīt vairāk

EKOskolu akcija

2.novembrī Jūrmalas Mežmalas Pamatskola atbalstīja EKOskolu akciju – organizēt āra nodarbību dienu. Pirmsskolas grupu bērni devās pētīt apkārtējo dabu rudenī, centās saskatīt izmaiņas un ieraudzīt kaut ko no jauna, nostiprināt zināšanas par rudeni. No savāktajām rudens lapām tapa dažādas gleznas. Bērni izveidoja burtus no savāktiem dabas materiāliem un, gaidot 10.novembra rudens gadskārtu, izlika Mārtiņdienas zīmi.

Lasīt vairāk

Mārtiņdienas tirdziņš pirmsskolā

Pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem. Pirmsskolā rudens kopā ar Mārtiņdienu pavadīts, nu ir ziemai vārti vaļā! Bērnu grupās tika darinātas maskas, spēlētas rotaļas, gatavots cienasts ķekatniekiem. Vecākā pirmsskolas grupa organizēja Mārtiņdienas tirdziņu. Gaisotne tirgū bija pacilāta. Bērnu preču piedāvājums bija plašs – cepumi, kūkas, kēksiņi, plātsmaizītes, konfektes,…

Lasīt vairāk

Konkurss ,,Skani mana valodiņa”

Konkurss ,,Skani mana valodiņa” izskanējis emocionāli un pacilāti. Pirmsskolas skolotājas katram bērnam piemeklēja un izvēlējās to dzejolīti, kurš atbilst viņa attīstības īpatnībām, ņemot vērā uzmanības un atmiņas apjomu, bērna izpratni. Mācoties dzejoli, bērns attīsta atmiņu, vizuāli iztēlojas katru vārdu, izprot tā saturu, paplašina vārdu krājumu, mācās analizēt informāciju. Gatavojoties konkursam, skolotājas palīdzēja bērniem apgūt runas…

Lasīt vairāk
Pirmsskolas grupās pedagoģes šajā nedēļā organizēja pieredzes apmaiņu,

Pirmsskolas grupās pedagogu pieredzes apmaiņa

Pirmsskolas grupās pedagoģes šajā nedēļā organizēja pieredzes apmaiņu, lai vairāk iepazītos ar kolēģu darba metodēm par valodas apmācību bērniem. Visās grupās bija vienotas tēmas – rudens, laikapstākļi, veselīgs ēdiens. Bērni lasīja, veidoja, minēja, gatavoja sev salātus un spieda sulu, bet viss tika organizēts, lai interaktīvā veidā bērni apgūtu latviešu valodu, lai runātu, jautātu un atbildētu….

Lasīt vairāk