Metodiskā padome un Metodiskās komisijas

Jūrmalas Mežmalas pamatskolas Metodiskās padome

(Izmaiņas stājas spēkā ar 1.11.2022)

 

Metodiskās padomes vadītāja

Andra Mančasa

direktores vietniece izglītības jomā

Metodiskās padomes sastāvs

Veronika Ramāne

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Guna Višņevska

direktores vietniece izglītības jomā

Jeļizaveta Bizjajeva

sākumskolas     skolotāja

Andžela Zubkovska

direktore

 

 

Jūrmalas Mežmalas pamatskolas metodiskās komisijas

 

Valodu mācību jomas metodiskā komisija

un “Atbalsta komanda” sastāvs

Veronika Ramāne

MK vadītāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Larisa Rodika

atbild par krievu valodas un literatūras metodiku, krievu  valodas un literatūras skolotāja

Klavdija Šilova  

atbild par angļu valodas metodiku, angļu valodas skolotāja

Ligita Priede

latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja

Baiba Livčāne  

latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja

Irina Morozova

latviešu valodas un literatūras skolotāja sākumskolā

Olga Karpova

latviešu valodas  un literatūras skolotāja 

Evelīna Kalēja

latviešu valodas un literatūras skolotāja sākumskolā

Žanna Kupčika

krievu valodas un literatūras skolotāja

Natālija Bartuša

angļu valodas skolotāja

Irina Beļeviča

angļu valodas skolotāja

Viktorija Aleksejeva

angļu valodas skolotāja

Kristīne Avota

sociālā pedagoģe

Irina Kļimanova

bibliotekāre

Doloresa Minkeviča

logopēde

Vita Vasiļjeva

pirmsskolas un skolas māsa

“Matemātikas un dabaszinātņu, tehnoloģiju, 

kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu” metodiskā komisija 

 un  “Atbalsta komanda” sastāvs

Andžela Zubkovska

MK vadītāja, skolas direktore

Olga Burņina

matemātikas skolotāja  

Larisa Borisova

matemātikas skolotāja  

Jūlija Risņika

fizikas skolotāja  

Jēkabs Ragže

ķīmijas skolotājs

Inese Vīksniņa

bioloģijas skolotāja

Jeļizaveta Bizjajeva

dabaszinību skolotāja

Olga Vasiļjeva

dabaszinību,  ģeogrāfijas skolotāja

Irina Kļimanova

dizains un tehnoloģijas skolotāja, bibliotekāre

Ketija Meldere

mūzikas skolotāja

Dace Starka

vizuālās mākslas skolotāja

Pāvels Rošiors

dizains un tehnoloģijas, inženierzinību skolotājs

Vitālijs Ivanovs

datorikas, dizains un tehnoloģijas skolotājs

Vineta Fedosenko

datorikas skolotāja

Vita Vasiļjeva

pirmsskolas un skolas māsa

Kristīne Avota

sociālā pedagoģe

Vita Vasiļjeva

pirmsskolas un skolas māsa

“Sociālā un pilsoniskā mācību jomas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas” 

metodiskā komisija un “Atbalsta komanda” sastāvs

Andra Mančasa

MK vadītāja, direktores vietniece izglītības jomā, sporta un veselības skolotāja

Darja Brovkina

sports un veselība skolotāja

ValtersMančass

sports un veselība skolotājs

Emīls Sviklāns

sports un veselība skolotājs

Andrejs Krjukovs

Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību     skolotājs

Larisa Rodika

sociālās zinības un vēsture  skolotāja

Kristīne Avota

sociālās zinības un vēsture  skolotāja, sociālā pedagoģe

Irina Kļimanova

bibliotekāre

Vita Vasiļjeva

pirmsskolas un skolas māsa

“Sākumskola” metodiskā komisija un “Atbalsta komanda” sastāvs

 

Jeļizaveta Bizjajeva

sākumskolas  skolotājas, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Nataļja Goršanova

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Larisa Borisova

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Elīna Kalēja

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Marianna Rivoņenko

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Anna Šaporenko

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Irina Morozova

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Jeļena Rodeviča

sākumskolas  skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Kristīne Avota

sociālās zinības un vēsture  skolotāja, sociālā pedagoģe

Irina Kļimanova

bibliotekāre

Vita Vasiļjeva

pirmsskolas un skolas māsa

Doloresa Minkeviča

Logopēde

“Pirmsskola” metodiskā komisija un “Atbalsta komanda” sastāvs

 

Andžela Zubkovska

MK vadītāja, skolas direktore

Olga Rogonova

pirmsskolas izglītības skolotāja

Ada Ķīle

pirmsskolas izglītības skolotāja

Marina Čermaka

pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

Darja Brovkina

pirmsskolas izglītības sporta skolotāja

Inga Jansone

pirmsskolas izglītības skolotāja

Svetlana Noskova

pirmsskolas izglītības skolotāja

Alla Žitņika

pirmsskolas izglītības skolotāja

Zanda Juzjuka

pirmsskolas izglītības skolotāja

Tatjana Tihonravova

pirmsskolas izglītības skolotāja

Kristīne Avota

sociālā pedagoģe

Irina Kļimanova

bibliotekāre

Vita Vasiļjeva

pirmsskolas un skolas māsa

Ārija Milovanova

pirmsskolas izglītības skolotājas palīgs

Tatjana Pobjaržina

pirmsskolas izglītības skolotājas palīgs

Tatjana Svirina

pirmsskolas izglītības skolotājas palīgs

Klases audzinātāji” metodiskā komisija un “Atbalsta komanda” sastāvs

 

Jeļena Rodeviča

1.a klases audzinātāja

Irina Morozova

1.b klases audzinātāja

Marianna Rivoņenko

2.a klases audzinātāja

Elīna Kalēja

2.b klases audzinātāja

Anna Šaporenko

3.a klases audzinātāja

Jeļizaveta Bizjajeva

3.b klases audzinātāja

Nataļja Goršanova

4.a klases audzinātāja

Larisa Borisova

4.b klases audzinātāja

Darja Brovkina

5.a klases audzinātāja

Andra Mančasa

5.b klases audzinātāja, MK vadītāja

Baiba Livčāne

6.a klases audzinātāja

Irina Kļimanova

7.a klases audzinātāja

Larisa Rodika

7.b klases audzinātāja

Valters Mančass,

Andra Mančasa

8.a klases audzinātāji

Olga Karpova

8.b klases audzinātāja

Žanna Kupčika

9.a klases audzinātāja

Olga Burņina

9.b klases audzinātāja

 

 

Sagatavoja: Andra Mančasa, 

direktores vietniece izglītības jomā