Skolas kontakti

Nedēļas diena

Darba  un pieņemšanas laiks

Pirmdiena

8.30  – 17.00

Otrdiena

8.30  – 17.00

Trešdiena

8.30  – 17.00

Ceturtdiena

8.30  – 17.00

Piektdiena

8.30  – 16.30

Direktore

Andžela Zubkovska
Tel. 29849071
e-mail: andzela.zubkovska@edu.jurmala.lv

Nedēļas dienaDarba laiks, 18.kab.
Pirmdiena

8.00 – 12.00  12.30 – 17.00

Otrdiena8.00 – 12.00  12.30 – 16.30
Trešdiena 8.00 – 12.00  12.30 – 16.30
Ceturtdiena8.00 – 12.00  12.30 – 16.30
Piektdiena8.00 – 12.00  12.30 – 16.00

Vietnieki

Direktores vietniece izglītības jomā
Guna Višņevska
guna.visnevska@edu.jurmala.lv

Nedēļas diena

Darba laiks, 200.kab.

Pirmdiena

8.00 – 12.00  12.30 – 16.30

Otrdiena

8.00 – 12.00  12.30 – 16.30

Trešdiena

8.00 – 12.00  13.30 – 17.30

Ceturtdiena

8.00 – 12.00  12.30 – 16.30

Piektdiena

8.00 – 12.00  12.30 – 16.30

Direktores vietniece izglītības jomā
Andra Mančasa
andra.mancasa@edu.jurmala.lv

Nedēļas diena

Darba laiks, 200.kab.

Pirmdiena

8.00 – 12.00  12.30 – 16.30

Otrdiena

8.00 – 12.00  12.30 – 16.30

Trešdiena

8.00 – 12.00  12.30 – 16.30

Ceturtdiena

8.00 – 12.00  12.30 – 16.30

Piektdiena

8.00 – 12.00  12.30 – 16.30

 

Sociālais pedagogs Kristīne Avota

Nedēļas diena

Sociālā pedagoga darba un pieņemšanas laiks

Pirmdiena

9.30 -12.00,      12.30-16.00

Otrdiena

9.00-13.00,       13.30-15.30

Trešdiena

9.40 -13.40,      14.10-16.10

Ceturtdiena

9.40 -13.40,      14.10-16.10

Piektdiena

9.00 -12.00,      12.30-15.30

Medmāsa – Vita Vasiļjeva (tel. 29965970)

Nedēļas diena

Darba laiks

Pirmdiena

8.00-12.30; 13.00-16.30

Otrdiena

8.00-12.30; 13.00-16.30

Trešdiena

8.00-12.30; 13.00-16.30

Ceturtdiena

8.00-12.30; 13.00-16.30

Piektdiena

8.00-12.30; 13.00-16.30

Skolas adrese un rekvizīti:
Jūrmalas Mežmalas pamatskola
Rūpniecības iela 13
Jūrmala
LV-2016
Reģistrācijas Nr.: 2912903508

Banka:A/S “Citadele banka”Bankas kods: PARXLV22
Konts: LV89PARX0002484572008

Personas datu aizsardzība:

Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,  Jomas iela
1/5, Jūrmala, kontaktinformācija: pasts@jurmala.lv,
67093816, 67093843; personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv.
Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām ir
atrodama www.jurmala.lv sadaļā
“Personas datu aizsardzība” https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardziba.