Karjera

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 23. marts – 2020. gada 30. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

AKTUALITĀTES

2019./2020. mācību gads (I semestris | II semestris)

2018./2019. mācību gads (I semestris II semestris)

2017./2018. mācību gads (atvērt)

KARJERAS KONSULTĀCIJAS

Karjeras izglītība skolā tiek plānota kā pasākumu kopums, lai skolēniem palīdzētu attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdzētu uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentētu sapņu profesijas ciešo saikni ar ikdienas mācību procesu, ievadītu karjeras plānošanā un sniegtu praktisku informāciju par tālākizglītības iespējām.

Tomēr galvenā darba daļa būs jāveic pašam skolēnam, jo karjera ir katra cilvēka spēju efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, viņa mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras izglītības skolotājs skolā:
•    informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos, 
•    sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
•    koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
•    organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,
•    vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

 • Skolā pie pedagoģes-karjeras konsultantes Andras Mančasas skolas bibliotēkā
 • Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras centrā
 • Latvijas Universitātes Karjeras centrā
 • Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centrā

IZZINI SEVI (TESTI)

Karjeras izvēles testi

Iepazīsti profesiju dažādību

Filma par nākotnes profesijām un karjeras veidošanu 

Filmas par karjeras veidošanu:

 Profesijas

IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ

Izglītības sistēma Latvijā  http://www.niid.lv/node/9


Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) www.niid.lv


Izglītības iestādes http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&;mid=117

 • lv piedāvā 1971 mācību iestādes
 • lv Nodibinājums “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” (AIKNC) piedāvā akreditēto mācību iestāžu sarakstu

Augstākās izglītības iestādes 

Valsts universitātes

Latvijas Universitāte(LU) www.lu.lv

Rīgas Stradiņa universitāte(RSU) www.rsu.lv

Rīgas Tehniskā universitāte(RTU) www.rtu.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitāte(LLU) www.llu.lv

Daugavpils universitāte(DU) www.du.lv

Valsts augstskolas

Banku augstskola(BA) www.ba.lv

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) www.jvlma.lv

Latvijas Jūras akadēmija (LJA) www.latja.lv

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) www.lka.edu.lv

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) www.lma.lv

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (LNAA) www.naa.mil.lv

Liepājas Pedagoģijas akadēmija (LPA) www.lieppa.lv

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) www.rgsl.edu.lv

Rīgas Ekonomikas augstskola (REA) www.sseriga.edu.lv

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) www.rpiva.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) www.ru.lv

Ventspils Augstskola (VeA) www.venta.lv

Vidzemes Augstskola (VA) www.va.lv

Juridisko personu dibinātās augstskolas Latvijā

Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) www.bsa.edu.lv

Biznesa augstskola “Turība” www.turiba.lv

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) www.eka.edu.lv

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) www.isma.lv

Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA) www.kra.lv

Psiholoģijas augstskola (PA) www.psy.lv

Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI) www.rai.lv

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBBA) www.riseba.lv

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība” www.attistiba.lv

Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA) www.sta-edu.lv

Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA) www.sppa.lv

Transporta un sakaru institūts (TSI) www.tsi.lv

STUDIJAS ĀRZEMĒS

 • europa.eu izglītības iespējas ES, informācija par diploma atzīšanu un apmaiņas programmām
 • eu izglītības, dzīvošanas, ceļošanas iespējas ES
 • gov.lv piedāvā saites uz Eiropas valstu izglītības iespēju datubāzēm
 • edu.lv Education Centre Durbe informē par izglītības iespējām ārzemēs
 • state.gov piedāvā informāciju par akreditētajām ASV augstskolām
 • com piedāvā budžeta un bezmaksas programmas ārzemēs
 • lv izglītības programmas ārzemēs
 • org izglītības programmas ārzemēs
 • lv konsultācijas par izglītību Amerikā
 • ru studiju iespējas Krievijā
 • lt studiju iespējas Lietuvā
 • lv Eiropas standarti CV izveide
 • izglitiba-arzemes.lv vidējā, augstākā izglītība, valodu nometnes, kursi http://izglitiba-arzemes.lv/
 • lv vidējā, augstākā izglītība, nometnes, u.c. izglītojoši pasākumi http://www.linkturs.lv
 • Iespējas studēt Dānijā http://studystart.eu

ABSOLVENTU TĀLĀKIZGLĪTĪBA

2018./2019. mācību gads (atvērt)

2018./2019. mācību gads (atvērt)

2017./2018. mācību gads (atvērt)

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

Ja vēlies pievienoties augošajam to jauniešu pulkam, kuri Eiropā un visā pasaulē dara brīvprātīgo darbu, internetā ir daudzas vietas, kur vari izvēlēties sev vislabāko variantu!

Jauniešu brīvprātīgais darbs ir vērsts uz prasmju un savas pirmās darba pieredzes iegūšanu. Tā ir iespēja sagatavot sevi pieaugušo dzīvei, skolā iegūtās zināšanas pielietojot praksē.

Brīvprātīgais var būt ikviens. Nepieciešama tikai motivācija, līdzjūtība un vēlme strādāt un mācīties no citiem. Ir daudzi iemesli, kādēļ cilvēki izlemj darīt brīvprātīgo darbu. Parasti viņi vēlas dot citiem ko labu un panākt izmaiņas viņu dzīvē. Neatkarīgi no tā, kad nolemsi kļūt par brīvprātīgo un ko tieši nolemsi darīt, tas tev dos neskaitāmus ieguvumus. Darīdams brīvprātīgu darbu, palīdzēsi atsevišķiem cilvēkiem, sabiedrībai un videi. Tev būs iespēja satikt jaunus cilvēkus un vienlaikus padziļināt izpratni par sabiedrību.

Brīvprātīgo darba pieredze var noderēt arī tavā karjerā, jo attīstīsi un iegūsi jaunas sociālās, tehniskās, kopdarba un problēmu risināšanas iemaņas.

METODISKIE MATERIĀLI KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM

Metodiskie materiāli

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Euroguidance “Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem.

Materiāli paredzēti klašu audzinātājiem un skolu karjeras speciālistiem. Materiāli izmantojami darbam ar tēmām “Kā iepazīt sevi”un “Kā intervēt darba devēju”. Materiālu paketē ietilpst prezentācija, paskaidrojošais materiāls skolotājam un izdales materiāli dalībniekiem. Katrā tēmā sagatavoti atsevišķi materiāli darbam ar 5.-7., 8.-9., 10.-12.klases skolēniem un vecākiem. Materiālus var lejuplādēt šeit:

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali

Skolas bibliotēkā iekārtots Karjeras izglītības stends, kurā ir aktuāla informācija par mācību iestādēm Latvijā, studiju iespējām ārzemēs, karjeras izglītības grāmatas, informatīvie materiāli, DVD.