Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa

Ceturtdien, 20. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, pie mums skolā viesosies mežuapsaimniekošanas uzņēmuma “Ziemeļlatvijas Mežsaimnieks” pārstāvji, lai kopā ar 8.aun 9.b klases skolēniem pārrunātu dažādus jautājumus par darba iespējām meža nozarē,kā arī praktiskā darbībā ieskatītos meža vērtētāja ikdienā.Uzņēmums “Ziemeļlatvijas Mežsaimnieks” ir privāto mežu apsaimniekošanasuzņēmums, kas piedāvā pilna cikla mežu apsaimniekošanu. Klients, ierodotiesuzņēmumā, vēlas, lai viņam palīdz … Lasīt tālāk

Robotikas nodarbības mazākajiem

Pirmsskolas vecākajā grupā ir uzsāktas robotikas nodarbības, kuras papildus obligātajam pirmsskolas mācību procesam organizē skolotāji Jeļena un Vitālijs. Bērniem tas ir jauns, interesants un aizraujošs rotaļnodarbību veids, kuru laikā bērniem, attīstot loģisko domāšanu, uzmanības noturību, sakarību meklēšanu un pilnveidojot sadarbības prasmes, ir iespēja daudz darboties pašiem.   Pirmsskolas MK vadītāja