Dzejas dienas skolā

Septembris – Dzejas dienu mēnesis. Latviešu valodas stundās daudz tika gan lasīts gan rakstīts, gan runāts par latviešu autoru dzeju. Tika sarīkots pasākums, lai skolas bibliotēkā satiktos, paklausītos dzeju un izteiktu viens otram komplimentu par labi padarītu darbiņu. 1.- 4.klasēs pasākums ar nosaukumu “Ūdens virpulis dzejā” bija veltīts skolas EKOtēmai, bet 5.-9.klasēs – O.Vācieša, Aspazijas un Raiņa dzejai. Ar lielu gandarījumu klausījāmies dzejā, ko lasīja skolēni! Pateicamies latviešu valodas skolotājām, kā arī bibliotekārei Irinai par viesmīlību un atsaucību gatavojoties pasākumam!