PALDIES – septiņi burti, bet cik daudz tie nozīmē!

Paldies

Divi mazi vārdiņi

Lielus darbus dara!

Lūdzu un paldies

Tiem ir liela vara!

11.janvāris – starptautiskā paldies diena.

PALDIES – septiņi burti, bet cik daudz tie nozīmē! Cik svarīgi izrādīt pateicību un atcerēties tos cilvēkus, kas ikdienā dod spēku un mīlestību.

Pirmsskolā ar bērniem tika spriests, par ko cilvēki saka paldies? Bērni un skolotājas pārrunāja un noskaidroja: par prieku, par smaidu, par mīlestību, par apskāvieniem, par cieņu, par draudzību, par palīdzību, par paveiktu darbu, par dāvanām, par rūpēm, par kopīgi pavadīto laiku…un tā varētu turpināt bezgalīgi. Ir tik daudz, par ko varam pateikties.

1.b klasē skolotāja Anastasija novadīja tematisko nodarbību „Paldies, ka esat!”. Skolēni veidoja saulainus “paldies rotājumus”, kurus dāvināja skolas darbiniekiem. Klase bija ciemos pie direktores, sākumskolas klasēm, skolas pavāriem, dežurantiem, sekretārēm, apkopējām un medmāsas. Skolēni katram izteica savu pateicību par to, kas velta laiku skolas dzīves uzturēšanai un mācību procesa uzlabošanai. Nodarbības nobeigumā iedvesmotie skolēni uzzīmēja savas izjūtas par “Paldies dienu”.