Klimata darbnīca Jūrmalā

Eiropas Klimata pakta ietvaros Jūrmalas Mežmalas Pamatskolas komanda “Mežmalas EKOvilnis” piedalījās klimata darbnīcā, kuras mērķis bija iesaistīt jauniešus inovatīvu risinājumu izstrādē, lai mazinātu ar klimatu saistītos izaicinājumus, veidotu ilgtspējīgu pilsētvidi un kopienas Jūrmalā.

Sākumā pasākuma dalībnieki noteica galvenās problēmas jeb izaicinājumus, kurus saskata Jūrmalā. Tas mūsu komandai bija jau daļēji izrunāts jautājums, jo skolā šie jautājumi bija apspriesti vairākās klasēs un skolēnu idejas bija apkopotas. Mūsu skolas komanda pasākumā demonstrēja savu redzējumu un idejas, kā arī vēlmi sniegt savu ieguldījumu zaļākas un patīkamākas Jūrmalas pilsētvides veidošanā. Viena no idejām, kuru prezentēja komanda, bija dzeramā ūdens iekārtu uzstādīšana pilsētā, īpaši pludmalēs un atpūtas zonās. Interesanti arī bija dzirdēt, ko piedāvā citi skolēni, kuri arī rādīja jaunus risinājumus Jūrmalas vides uzlabošanai.

Pateicamies Andai Jēkabsonei un Annai Martai Vaicai par noorganizēto pasākumu un iespēju prezentēt Jūrmalas Mežmalas pamatskolas skolēnu zaļās idejas!

#ekoskolas #EUClimatePact #MyWorldOurPlanet