Matemātikas nedēļa sākumskolā

No 9. līdz 13. janvārim notika matemātikas nedēļa sākumskolā, ar mērķi veicināt interesi par priekšmetu, kā arī sekmēt pētniecisko un radošo darbību, attīstīt domāšanas prasmes. Katru dienu matemātikas stundu laikā ikvienam bija iespēja sacensties, risinot atjautības uzdevumus. Pirmklasnieki zīmēja savu mīļāko ciparu, piedalījās nodarbībā “Saliec kubu”. Otrklasnieki pārbaudīja savu atmiņu, vērīgumu un prasmi rēķināt galvā, … Lasīt tālāk

“Skaista mana tēvu zeme !”

17. novembrī mūsu skolā notika valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums “Skaista mana tēvu zeme”. Tika teikti skaistākie vārdi mūsu zemei, skanēja dzeja un dziesmas, kā arī dejotas latviešu tautas dejas. Īpaši sirsnīgs bija pedagogu muzikālais sveiciens.Pasākumā tika godināti čaklākie darba darītāji, kuriem skolas direktore pasniedza pateicības rakstus: skolotājai Jeļizavetai par profesionālu metodisko darbu sākumskolā, grāmatvedei … Lasīt tālāk

Zinību diena Mežmalas pamatskolā.

Ar sapņiem un cerībām, apņemšanos mācīties, būt savā starpā draudzīgiem un izpalīdzīgiem jaunais mācību gads iesākās Mežmalas pamatskolā. Trīsdesmit diviem pirmklasniekiem šī diena bija īpaši nozīmīga, jo iezīmēja jauna dzīves posma sākumu: jāiepazīst cita pasaule, klasesbiedri, skolotāji, noteikta kārtība un darba ritms, jāpieņem dažādi izaicinājumi. Jāmācās aizstāvēt savu viedokli, piedot un būt atbildīgam skolēnam. Savukārt … Lasīt tālāk

Veiksmīgāko un čaklāko darba darītāju godināšanas pasākums 2022

Mācību gada noslēguma pasākums skolā šogad bija īpašs, tas bija gan pozitīvu emociju un pateicības vārdu bagāts gan nedaudz skumjš, jo šogad atvadījāmies ar vidusskolas klašu skolēniem. Pasākumā tika godināti visi, kuri ir ieguldījuši lielu darbu skolā.  Skolēni par teicamām un izcilām sekmēm saņēma sudraba vai zelta liecības. Par sasniegumiem olimpiādēs,  konkursos un sacensībās – … Lasīt tālāk

Eiropas diena skolā

Eiropas dienas kopbilde

19.maijā notika pasākums “Eiropas diena”, kurā piedalījās 37 skolēni no 6.klasēm. Pasākumu vadīja trīs 9.a klases skolnieces Elīna Girko, Darja Mihailova un Darja Garunova. Pasākumu organizēja sociālo zinību skolotāja Kristīne Avota, kura skolēniem piedāvāja brīvi izvēlēties kādu no Eiropas valstīm un  uzdeva sagatavot stāstījumu par šo valsti pēc noteiktiem kritērijiem.  Skolēni ar aizrautību stāstīja sagatavotos … Lasīt tālāk

Paldies par dalību SAVAS SKOLAS vides labiekārtošanā!

No 25. līdz 29.aprīlim skolā organizējām Spodrības nedēļu. Talkojām, katrai klasei bija jāveic kāds noteikts uzdevums.

Pasākuma mērķis, uzdevumi:

·         Piedalīties Lielās talkas akcijā, sakopjot un labiekārtojot Mežmalas vidusskolas vidi un tās apkārtni.

·         Veicināt izglītojamajos atbildības sajūtu pret vidi un tās saglabāšanu.

·         Audzināt un attīstīt izglītojamajos praktiskā darba iemaņas.

talkas.lv

Jautras, priecīgas un pārsteigumiem bagātas Lieldienas!

sakums_foto

Kas ir aizrautīgākie Lieldienu svinētāji? Kam visvairāk patīk ievērot Lieldienu tradīcijas?  Kas visvairāk gaida Lieldienu zaķi? Protams, tie ir bērni. Ar lielu gaidīšanas prieku  2.b skolēni  gatavojās Lieldienām. Čaklās bērnu rociņas gatavoja radošos darbiņus no dažādiem materiāliem – salvetēm, auduma, papīra, spalviņām, dabas materiāliem, izpūstām oliņām – zīmēja, veidoja, aplicēja! 25.aprīlī 2.b klase svinēja  pavasara … Lasīt tālāk

Radoši darbi vizuālajā mākslā

 Aicinām ieskatīties 8.klašu skolēnu jaunrades darbos vizuālās mākslas priekšmeta stundās, atbilstoši tematam “Humors plakātā”. Skolēni veidoja sekojošos A3 izmēra plakātus kolāžas tehnikā, izmantojot vairums pieejamo materiālu. Jaunrades darbos ar ironijas, humora, metaforas vai hiperbolizācijas palīdzību popularizējot kādu sabiedrībā aktuālu problēmu.                                 … Lasīt tālāk

Krāsainā nedēļa 1.b klasē

krasaina_nedela

1.b klase nedēļu no 11.10.-15.10. pavadīja rudens krāsu zīmē.
Tika aktualizētas rudens krāsas, to nozīme dabā un cilvēku dzīvē. Uzzinājām, kā dažādas krāsas var ietekmēt mūsu ikdienu.