EKO skolas kodekss

Jūrmalas Mežmalas pamatskolas

VIDES KODEKSS

Enerģija   Samazināsim nelietderīgu enerģijas patēriņu!
Atkritumi   Būsim stilīgi – šķirosim atkritumus! Dosim lietām iespēju dzīvot otrreiz!  
     Pārtika   Ēdīsim atbildīgi! Samazināsim pārtikas atkritumus!  
Ūdens   Popularizēsim ieradumus, kas samazina ūdens patēriņu!
Transports   Pārvietosimies “zaļāk” – iesim kājām, brauksim ar velosipēdu!
Skolas vide un apkārtne   Izmantosim skolas vidi un apkārtni dabas vērtību izzināšanai!
Mežs   Būsim atbildīgi esot mežā: ko atnesi, to aiznes!
Vide un veselīgs dzīvesveids   Esam veseli un interesanti pavadām savu ikdienu!
Klimata pārmaiņas   Mācīsimies būt atbildīgi vienmēr un visur!  
Bioloģiskā daudzveidība   Izzināsim un iepazīsim dabas vērtības!