EKOskolu akcija

2.novembrī Jūrmalas Mežmalas Pamatskola atbalstīja EKOskolu akciju – 🌿☘️🌳 organizēt āra nodarbību dienu. Pirmsskolas grupu bērni devās pētīt apkārtējo dabu rudenī, centās saskatīt izmaiņas un ieraudzīt kaut ko no jauna, nostiprināt zināšanas par rudeni. No savāktajām rudens lapām tapa dažādas gleznas.

Bērni izveidoja burtus no savāktiem dabas materiāliem un, gaidot 10.novembra rudens gadskārtu, izlika 🐓Mārtiņdienas zīmi.