Pirmsskolas grupās pedagogu pieredzes apmaiņa

Pirmsskolas grupās pedagoģes šajā nedēļā organizēja pieredzes apmaiņu,

Pirmsskolas grupās pedagoģes šajā nedēļā organizēja pieredzes apmaiņu, lai vairāk iepazītos ar kolēģu darba metodēm par valodas apmācību bērniem. Visās grupās bija vienotas tēmas – rudens, laikapstākļi, veselīgs ēdiens. Bērni lasīja, veidoja, minēja, gatavoja sev salātus un spieda sulu, bet viss tika organizēts, lai interaktīvā veidā bērni apgūtu latviešu valodu, lai runātu, jautātu un atbildētu.

Nemaz tik viegli nesokas, jo bērni nāk no dažādām vidēm un ar atšķirīgu valodas lietojuma pieredzi, bet skolotāju centieni un neatlaidīgais darbs noteikti vainagosies ar labu rezultātu, par ko varēja pārliecināties vērojot nodarbības.