Konkurss ,,Skani mana valodiņa”

Konkurss ,,Skani mana valodiņa” izskanējis emocionāli un pacilāti. Pirmsskolas skolotājas katram bērnam piemeklēja un izvēlējās to dzejolīti, kurš atbilst viņa attīstības īpatnībām, ņemot vērā uzmanības un atmiņas apjomu, bērna izpratni.

Mācoties dzejoli, bērns attīsta atmiņu, vizuāli iztēlojas katru vārdu, izprot tā saturu, paplašina vārdu krājumu, mācās analizēt informāciju. Gatavojoties konkursam, skolotājas palīdzēja bērniem apgūt runas izteiksmes līdzekļus. Bērniem bija iespēja radoši un daudzveidīgi izpausties. Dalībnieki bija ļoti centušies, runāja un priecēja klausītājus ar dažādiem dzejoļiem. Māka uzstāties publikas priekšā vēl jāapgūst, bet bērnu vēlme ir lielāka par māku un tas ir daudzsološs sākums!

Dāvanā par darbu bērni saņēma diplomus, konfektes un grāmatiņu. Paldies pirmsskolas skolotājām par valodas lietojuma prasmju attīstīšanu bērniem!