Mācību gads ir sācies!

Mežmalas pamaytskola 1 Septembris

Mācību gads ir sācies! Esam satikušies, esam atkal kopā – bērni, skolotāji, vecāki! Ar labām un gaišām domām un apņemšanos izdarīt darbiņus tā, lai mācību gada noslēgumā būtu gandarījums par paveikto!

Īpašs sveiciens 1.klašu audzinātājām un skolēniem, kā arī 9.klases jauniešiem – lai veiksmīgs un darbīgs mācību gads!