Pateicības un apsveikumi čaklākajiem

31.maijā notika gada noslēguma pasākums – skolas tradīcija pateikties tiem skolēniem un pedagogiem, kuriem mācību darbā vislabākie rezultāti, saņemtas godalgas konkursos un olimpiādēs. Ir pasniegti diplomi, sudraba un zelta liecības. Šogad šajā dienā 9.klasēm skanēja pēdējais skolas zvans. Pateicības vārdi skolotājiem un 9.klašu skolēnu sagatavoti priekšnesumi skaisti noslēdza šo mācību gadu.