Pasākumi februārī

Apkopojot februārī paveikto, nešauboties varam apgalvot, ka krāšņākais un radošākais pasākums bija tas, kuru organizēja skolas pašpārvalde. Katrai pamatskolas klasei bija mājas uzdevums – sagatavot teatralizētu priekšnesumu, etīdi vai pantomīmu, ko skolēni pirms tam bija izlozējuši. Pasākums bija ar pārsteigumu un intrigu, jo skatītājiem iepriekš nebija zināms, ko bērni attēlos. Interesanti, krāšņi, jestri un pozitīvi priekšnesumi, kas bija pašu skolēnu režija un interpretācija.

Paldies mūsu klašu audzinātājām par atbalstu skolēniem un vietniecei Andrai par enerģijas lādiņu gan pasākumā gan arī diskotēkā skolēniem!