“Skan mana valodiņa”

Mūsu pašiem mazākajiem, pirmsskolas bērniem, bija ļoti atbildīgs pasākums – konkurss “Skan mana valodiņa”. Bērniem tas bija gan pozitīvs piedzīvojums gan īsts pārbaudījums, jo katrs runāja publikas priekšā, par ko saņēma skaļus aplausus un arī skolotāju sarūpētas balvas un medaļas.

Dzejoļi bija par dažādām tēmām, kā arī piemeklēti gan vecumposmam gan arī bērna spējām. Īpaši lepojamies par čertgadīgajiem, kuri nenobijās ne uzstāties ne runāt latviešu valodā, kā arī par tiem, kas ieguva žūrijas medaļas par visizteiksmīgāko priekšnesumu, un tās bija Albīna, Anna un Jeļizaveta!

Paldies mūsu audzinātājām par bērnu mācīšanu un metodiķei Olgai par noorganizēto pasākumu!