“Skaista mana tēvu zeme !”

17. novembrī mūsu skolā notika 🇱🇻 valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums “Skaista mana tēvu zeme”. Tika teikti skaistākie vārdi mūsu zemei, skanēja dzeja un dziesmas, kā arī dejotas latviešu tautas dejas. Īpaši sirsnīgs bija pedagogu muzikālais sveiciens.
Pasākumā tika godināti čaklākie darba darītāji, kuriem skolas direktore pasniedza pateicības rakstus: skolotājai Jeļizavetai par profesionālu metodisko darbu sākumskolā, grāmatvedei Svetlanai par ieguldītu nesavtīgu darbu skolā, direktores vietniecei Andrai par latviskās dzīvesziņas popularizēšanu un profesionālu metodisko darbu. Pateicība tika izteikta arī skolēnu pašpārvaldes aktīvākajiem skolēniem, kuru idejas dara interesantāku ikdienu skolā. Ar lielām ovācijām skola sveica šī gada konkursa “Esi Lāčplēsis!” uzvarētājus – Daniilu Tihonravovu un Maksimu Giku.
Īpašs PALDIES par ieguldīto darbu un pasākuma organizēšanu mūsu skolotājiem Andrai, Ketijai un Vitālijam!