Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa

Ceturtdien, 20. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, pie mums skolā viesosies mežu
apsaimniekošanas uzņēmuma “Ziemeļlatvijas Mežsaimnieks” pārstāvji, lai kopā ar 8.a
un 9.b klases skolēniem pārrunātu dažādus jautājumus par darba iespējām meža nozarē,
kā arī praktiskā darbībā ieskatītos meža vērtētāja ikdienā.
Uzņēmums “Ziemeļlatvijas Mežsaimnieks” ir privāto mežu apsaimniekošanas
uzņēmums, kas piedāvā pilna cikla mežu apsaimniekošanu. Klients, ierodoties
uzņēmumā, vēlas, lai viņam palīdz sakopt mežu, iespējams nocirst kokus un pēc tam
sastādīt jaunus kokus atpakaļ. Šo darbu veikšanā uzņēmumā strādā 40 darbinieku
komanda, veicot darbus gan mežā, gan birojā. Kā atzīst paši darbinieki, tad darbs šajā
nozarē ir aizrautīgs. Varbūt arī TU izvēlēsies meža apsaimniekošanu kā savu nākotnes
profesiju?

zlm_majas_lapai