Tautasdziesmu rudens izskanēja latvju rakstu zīmēs

Septembra pēdējā nedēļā skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi mācījās no galvas tautasdziesmas par valodu un skolas priekšā uz ietves aiz lielās puķu dobes no dabas materiāliem izveidoja kādu latvisko rakstu zīmi, kopā radot rudenīgu tautisku jostu par godu Miķeļdienai un Skolotāju dienai.

Klašu audzinātāju vai latviešu valodas un literatūras skolotāju vadībā skolas priekšā tika izveidotas dažādas formas saulītes, jumja, auseklīša un citas rakstu zīmes, arī sirsniņa kā mīlestības zīme dabai un savai skolai.

Rakstu zīmju veidošanai tika izmantoti visdažādākie materiāli – kastaņi un zīles, zariņi, akmentiņi, sūnas un daudzkrāsainas koku lapas, āboli, burkāni un daudz kas cits, kas atrodams mežā, pļavā un dārzā vai tepat – ielas malā.

Vairākas klases pēc rakstu zīmes izveidošanas turpat laukā pa vienam vai visi kopā skandēja nule iemācītās tautasdziesmas par valodu, priecīgā pacilātībā noslēdzot pasākumu “Tautasdziesmu rudens”.

Šāda kompozīciju veidošana no dabas materiāliem, apvienojot to ar tautasdziesmu skandēšanu vai dziedāšanu, skolā notiek jau trešo rudeni, tādējādi kļūstot par skaistu tradīciju, kas skolas audzēkņiem palīdz iejusties latviskajā dzīvesziņā.

Skolotāja Veronika Ramāne