Dzejas dienas pirmsskolā

Mežmalas pirmsskolā dzejas dienu nedēļa bija darbīga un krāsaina.

Skolotājas lasīja bērniem Raiņa un Aspazijas dzeju, pārrunāja dzirdēto.

Dzejas laiks 4.grupā pavadīts klausoties, vērojot un radoši veidojot. Īpaši bērniem patika klausīties Aspazijas dzejoli ,, Raudoša debess,, .Raiņa dzejolis,, Jaunais zaķis un vecais ezis,, tika iestudēts nelielā teātra uzvedumā.

Dzejas nedēļas laikā 5.grupas bērni klausījās Raiņa dzejoli “Rudens rūķis “. Pēc dzejoļa noklausīšanās veidoja kopīgu grupas darbu – dzirdētā dzejoļa ilustrāciju, kā arī katrs bērns aplicēja savu Rudens rūķi.

Dzejas diena 6.grupā: lasīti un pārrunāti J.Raiņa dzejoļi – “Rudens rūķis”, “Viens, divi, trīs.”

 Pirmsskolas skolotājas