Zinību diena Mežmalas pamatskolā.

Ar sapņiem un cerībām, apņemšanos mācīties, būt savā starpā draudzīgiem un izpalīdzīgiem jaunais mācību gads iesākās Mežmalas pamatskolā. Trīsdesmit diviem pirmklasniekiem šī diena bija īpaši nozīmīga, jo iezīmēja jauna dzīves posma sākumu: jāiepazīst cita pasaule, klasesbiedri, skolotāji, noteikta kārtība un darba ritms, jāpieņem dažādi izaicinājumi. Jāmācās aizstāvēt savu viedokli, piedot un būt atbildīgam skolēnam. Savukārt devītā klase ir kā matemātisks rezultāts – būs paveikts darbs deviņu garu gadu garumā un saņemts pirmais nopietnais personiskā veikuma novērtējums – apliecība par pamatizglītību. Devītajiem šis ir pēdējais pamatskolas solis, lai vērtējumi sekmju izraksta ailītēs sniegtu pašam gandarījumu par paveikto.

Priecājamies, ka pedagogu kolektīvam pievienojušies jauni skolotāji: Guna Višņevska (direktores vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja), Dace Starka (vizuālās mākslas skolotāja), Viktorija Aleksejeva (angļu valodas skolotāja), Valters Mančass (sporta skolotājs), Alla Žitņika, Inga Jansone, Jana Tihonravova (pirmsskolas izglītības skolotājas), Saulcerīte Greiziņa (mākslas interešu izglītības pulciņa skolotāja). Vēlam rast kopīgu valodu ar skolēniem, piepildīt savus profesionālos mērķus un labi iejusties mūsu kolektīvā!

Klases stundas laikā skolēni kopā ar klases audzinātājām gatavoja apsveikumu skolasbiedriem. Atslēgas vārdi, kas izskanēja no šiem novēlējumiem nākamajam  mācību gadam, bija: veiksme, tērauda pacietība, labas atzīmes, panākumi, ticība sev, pozitīvisms un labs garastāvoklis, draudzība un atsaucība. Lai ticība sev, saviem spēkiem, zināšanām mums ir kā šī mācību gada galvenais virzītspēks. Panākumi dzīvē ir kas vairāk nekā vienkārši veiksme. Vispirms ir pašam jānotic sev un jāsāk īstenot iecerētais. Ja pats spēsi gūt ticību sev un to parādīt darbībā, tad arī citi sāks tev ticēt.

Mīļie vecāki, paldies, ka pirmajā skolas dienā bijāt kopā ar mums! Būsim priecīgi par jūsu ieinteresētību, atbalstu un sadarbību visa mācību gada garumā.

Lai mums visiem kopā veiksmīgs, mērķtiecīgs, zināšanām bagāts un radošs mācību gads!

Direktores vietniece izglītības jomā A. Mančasa

phoos_10922_merged