Informācija par 2020./2021.m.g. 2.semestra uzsākšanu (aktuālākā informācija)

Valsts izglītības satura centra informācija

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/lidz-25-janvarim-pagarina-drosibas-pasakumus-covid-19-ierobezosanai