Āra nodarbību laiks pirmsskolā

Āra nodarbību laikā pirmsskolas grupu bērni darbojās praktiski – gan pētīja apkārtni, gan arī mācījās saskatīt un saklausīt dabas skaņas.

Nedēļas tēma bija saistīta ar kukaiņiem. Pastaigu laikā meklēja un vēroja kukaiņus dabā – taureni 🦋, bizbizmārīti 🐞, skudras🐜 un citus.

Mērķis dabaszinībās, matemātikā, valodā, tehnoloģijās bija pilnveidot bērnu interesi par dabu, nostiprināt prasmi atpazīt kukaiņus, kā arī veicināt bērnu radošo darbību.

#ekoskolas #aranodarbibas