Pateicības par darbu

31. maija rīts Jūrmalas Mežmalas pamatskolā skolēniem sākās ar klases stundu, klases audzinātāju labu vēlējumiem un liecību saņemšanu.

Tika rīkots arī ikgadējais mācību gada noslēguma svinīgais pasākums. Šajā mācību gadā pēdējo reizi atskanot skolas zvanam, visi pulcējās aktu zālē.

Esam gandarīti un lepni par skolēniem, kuri uzrādīja labas sekmes mācībās. Šiem skolēniem tika pasniegtas sudraba liecības. Skolēniem tika pasniegti diplomi un balvas par uzvarām konkursos, sacensībās un olimpiādēs. Klases audzinātājas sveica visčaklākos, atsaucīgākos un tos skolēnus, kuri var būt citiem par paraugu.

Direktore pateicās ikvienam pedagogam par nesavtīgo darbu mācību gada laikā.

Pasākuma izskaņā bija 9.klašu skolēnu svinīga atvadīšanās no skolasbiedriem un skolotājiem, skanēja pateicības un vēlējumi. Audzinātājas Olga un Andra katram skolēnam bija sagatavojušas personīgu veltījumu un sirsnīgus vārdus.

Lai visiem droša, veselīga un gaiša vasara!☀️