Āra nodarbības mācību priekšmetos

1.klašu vizuālās mākslas stundā skolēniem bija āra nodarbība, kuru temati bija “Dabas alfabēts” un “Kas ir vizuālā māksla?”. 1.b klases skolēni nodarbības laikā iepazinās ar dabas krāsu daudzveidību. Katram bērnam bija savs burtiņš, ar kuru izdomāja vai meklēja apkārt vārdus, kurus var izmantot vizuālās mākslās stundā. 1.a klases skolēni sākumā domāja, ka vizuālā māksla ir tikai zīmēšana un krāsošana, bet tad atklāja, ka gleznu var izveidot arī no visdažādākajiem dabas materiāliem. Stundu beigās skolēni arī uztaisīja savas klases pušķi, izmantojot ziedus.

4.b klases skolēni parkā mērīja laukumu, izmantojot burtnīcas un telefonus! Bērni saskaitīja, ka mūsu parkā ir 135 rododendri, 107 priedes, 15 pīlādži, 546 anemones. Vizuālās mākslas stundā, izmantojot savu ēnu, veidoja profilu.

4.a klase jūras krastā veidoja glezniņu no pašu savāktajiem dabas materiāliem.

5.b klases matemātikas stundas mērķis bija pilnveidot individuālās un sociālās komunikācijas prasmes, mācoties uzskatāmi novērtēt attālumu un laukumu. Vizuālās mākslas stundā skolēni meklēja formas dabā.

2.a un b klases vēroja apkārni un noteica dzīvās un nedzīvās būtnes apkārt, kādas tām ir īpašības.

Paldies par interesantām, radošām nodarbībām mūsu skolotājām!

#ekoskolas #aranodarbības