Dabaszinību nedēļa 2024

Dabaszinību nedēļas laikā sākumskolā notika dažādas aktivitātes, kas aicināja ne tikai redzēt, bet arī darīt, darot mācīties un domāt!

Āra nodarbības laikā 1.klases skolēni pētīja īpašības vārdus : grumbuļains, gluds, ciets, ass un trausls. Risināja piemērus un strādāja grupā, “sekojot savvaļas dzīvnieku pēdām”

2.b klases skolēni salīdzināja katra dzīvnieka dzīves veidu, kā tie pārvietojas, ko ēd un dzīvnieka pēdas, pēc tam katrs skolēns izlozēja dzīvnieku un atspoguļoja tā dzīvnieka pēdas savā zīmējumā.

3.klases piedalījās vides spēlē «Mūsu planēta». 3.b klase kārtoja savu mācību telpu. Cītīgi notīrīja putekļus, salika mapēs darbus un nomazgāja galdus.

4. klases skolēni dabaszinību stundā veidoja Saules sistēmas modeli!

26.aprīlī 1.-4.klases piedalījās valsts rīkotajā #lielātalka Lielajā talkā, kas jau gadu no gada ieaudzina rūpes, saudzīgu attieksmi un mīlestību pret dabu. Praktiski darbojoties, skolēni gūst pozitīvas emocijas un jaunas zināšanas.

#ekoskolas