Māmiņdiena 2024

Māmiņdiena 2024

Māmiņdienā vecākiem bija lieliska iespēja iepazīties ar to, kā bērns pavada laiku mūsu bērnudārzā. Bērni bija uzaicinājuši uz nodarbībām vecākus, un īpaši māmiņas. Bērni dziedāja skanīgas dziesmas, dejoja, zīmēja, spēlēja spēles, veica uzdevumus, minēja mīklas un lasīja pasakas. Arī vecākiem rādīja teātri un runāja dzejoļus.

Katrs bērns šo dienu ļoti gaidīja, gatavoja pārsteigumus māmiņām. Pēc nodarbības un koncerta bērni aicināja vecākus pie svētku galda, kuram paši bija gatavojuši cienastu. Svētku pašu gatavotās tortes, apsveikumi, ziedi, medaļas, kā arī smaidi, skanīgie smiekli, apskāvieni un bučas tas viss sajūsmināja vecākus.