Pirmsskolas grupas “Kaķīši” nodarbība par dabas aizsardzību

Pirmsskolas grupas “Kaķīši” nodarbību tēma bija par dabas aizsardzību, kuru laikā pārrunāja par piesārņojumu veidiem, par atkritumu šķirošanu, saudzīgu attieksmi pret dabu.
Bērni veica eksperimentu 💦“Tīrs un piesārņots ūdens”. Bērni, skolotāju mudināti, domāja un secināja, mācījās skaidrot, kura vide ir piemērota dzīvībai. Nodarbības laikā veica darbu grupās – šķiroja atkritumus atbilstoši konteineriem, kā arī pamatoja, kāpēc tie ir jāšķiro. Bērni secināja – katram jārūpējas un jāsargā mūsu daba un apkārtējā vide.