Meža dienas

Meža dienas 🌲🌳🌲 ietvaros pirmsskolas “Lācīšu ” grupas bērni devās uz tuvāko mežu vērot, pētīt, izzināt izmaiņas dabā pavasarī. Bērni meklēja un vēroja pavasara pazīmes: koku un krūmu pumpurus, sniegpulkstenītes, putnu dziesmas utt. Rakstīja vārdus un meklēja atbilstošus dabas objektus, spēlēja spēli “Kas neiederas mežā?”. Pārrunāja un secināja, kā saudzēt dabu, nepiesārņot mežu, šķirot atkritumus.