Labie darbi un rūpes par putniem

Mūsu pirmsskolā skolotājas un bērni vides izglītības un rokdarbu nodarbībās pārunāja par to, kam dabā sniegotā un aukstā laikā ziemā klājas visgrūtāk. Praktisko nodarbību laikā bērni izgatavoja putnu barotavas no dažādiem materiāliem.

Pēc tam visi apņēmības pilni devās laukā veikt labos darbus – izvietot barotavas 🐦🐦🐦 putniem pieejamās vietās, piepildīja tās ar barību. Tagad gaidām putnus ciemos!

Šīs nodarbības māca bērniem ❤️, pacietību un rūpes pret dabu. Kopīga darbošanās un pastaiga laukā ar uzdevumu rada jēgpilnu mācību procesu. Paldies mūsu skolotājām💙 Olgai, Svetlanai un Tatjana par izdomu un bērnu audzināšanu!