Izrāde “Vecīša cimdiņš”

3.b klases skolēni sagatavoja dāvanu citiem. Bērni kopā ar klases audzinātāju prezentēja pašu iestudētu latviešu tautas pasaku “Vecīša cimdiņš”. Dekorācijas un maskas izglītojamie veidoja vizuālās mākslas stundās. Starpbrīžu laikā arī mācījās un mēģināja pasakas vārdus un dziesmiņu. Klase bija sadalīta divās grupās, katram skolēnam bija iespēja spēlēt savu lomu. Kopīgs darbs palīdzēja klases kolektīvam vēl vairāk saliedēties un sadraudzēties.

Ar lielu interesi un prieku teātri skatījās pirmklasnieki. Pasakas skatītāji apsolīja skolotājai Jeļizavetai, ka arī viņi iestudēs kādu interesantu lugu un uzaicinās 3.b klasi uz izrādi.  

3.b klases audzinātāja Jeļizaveta Bizjajeva