Veiksmīgāko un čaklāko darba darītāju godināšanas pasākums 2022

Mācību gada noslēguma pasākums skolā šogad bija īpašs, tas bija gan pozitīvu emociju un pateicības vārdu bagāts gan nedaudz skumjš, jo šogad atvadījāmies ar vidusskolas klašu skolēniem. Pasākumā tika godināti visi, kuri ir ieguldījuši lielu darbu skolā.

 Skolēni par teicamām un izcilām sekmēm saņēma sudraba vai zelta liecības. Par sasniegumiem olimpiādēs,  konkursos un sacensībās – pateicības rakstus.

Tika godināti skolotāji, kuri pedagoģisko degsmi un nesavtīgu darbu veltīja skolēniem, kas palīdzēja sasniegt augstus rezultātus. Tika pasniegti atzinības raksti par darbu skolotājiem, kas organizēja izglītības jomu ārpus mācību stundām, kā arī darbiniekiem, kas nesavtīgi atbalstīja skolas ikdienu, īpaši pandēmijas laikā.

Otrajā pasākuma daļā 10. un 11.klašu skolēni ar pateicības vārdiem un saldiem ziedu pušķiem sveica skolotājus,  skolas saimei dāvāja deju priekšnesumu ar simbolisku nozīmi mūzikas izvēlē “Nekas jau nebeidzas….”. Klases audzinātājas skolēniem personīgi veltīja sirsnīgus vārdus un kā veiksmes talismanu katram dāvināja dzintara gabaliņu, kā piemiņu no Mežmalas skolas. Sirsnīgi atvadījāmies no skolēniem un vēlējām veiksmes citās skolās.
          Pasākuma noslēgumā skolas direktore Andžela Zubkovska  sveica skolēnus, kā arī skolas darbiniekus un uzsvēra, ka 2021./2022. mācību gads, neskatoties uz izaicinājumiem mācību procesā un satricinājumiem par skolas reorganizāciju, bija interesants un diezgan veiksmīgs, bet veiksme reti nāk pati, nereti ir jāiegulda smags darbs. Labi rezultāti sasniedzami ar regulāru un pamatīgu darbu ikdienā, kā arī bieži ārpus darba laika, par ko direktore ir pateicīga ikvienam Mežmalas skolas bērnam, skolotājam, darbiniekam.

4_klase
11_klase
10_klase

Previous
Next