Paldies par dalību SAVAS SKOLAS vides labiekārtošanā!

No 25. līdz 29.aprīlim skolā organizējām Spodrības nedēļu. Talkojām, katrai klasei bija jāveic kāds noteikts uzdevums.

Pasākuma mērķis, uzdevumi:

·         Piedalīties Lielās talkas akcijā, sakopjot un labiekārtojot Mežmalas vidusskolas vidi un tās apkārtni.

·         Veicināt izglītojamajos atbildības sajūtu pret vidi un tās saglabāšanu.

·         Audzināt un attīstīt izglītojamajos praktiskā darba iemaņas.

talkas.lv